Геодези зураг зүй, Кадастрын зураглал

 

Манай байгууллага нь 2008 оноос геодези, зураг зүйн чиглэлийн бүх төрлийн үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж буй тус салбарын тэргүүлэгч компаниудын нэг юм.

Тус компани нь ажлын арвин туршлагатай зөвлөх инженер болон геодезийн мэргэшсэн инженер, геодезийн ахлах техникч, кадастрын инженер зэрэг чадварлаг боловсон хүчинтэй бөгөөд уул уурхай, барилга, авто болон төмөр зам, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын бүх салбарын геодези, зураг зүйн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

Үйл ажиллагааны төрлүүд:
 • Улсын GPS-ын сүлжээний хэмжилт
 • Нивелирдлэгийн II, III, IV анги, техникийн нивелирдлэг
 • Төмөр зам ба авто замын хэмжилт, нарийвчилсан зураглал
 • Геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолтын тоон зураглал, хяналт мониторинг
 • Инженерийн геодезийн нарийвчилсан хэмжилт, боловсруулалт
 • ЦДАШ-ын трасс, шугаман байгууламжийн нарийвчилсан зураглал
 • Шинээр баригдаж буй барилга байгууламжын гүйцэтгэлийн зураглал,улаан шугам
 • Том машстабын байр зүйн зураглал
 • Авто замын геодези
 • Барилгын геодези
 • Нэгж талбарын байршилын кадастрын зураглал

ФЭЙСБҮҮК ХАЯГ: www.facebook.com/Газар-Сүрвэй

ИМЭЙЛ ХАЯГ: monkor@monkor.mn

УТАС: 70151525 , 99028411